Yazarkasada Erteleme

ESNAFA 2.8 milyar liralık yük getirdiği gerekçesiyle eleştirilen yeni yazarkasa kullanma zorunluluğu erteleniyor.

Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, 1 Ocak 2016’dan itibaren kullanılması zorunlu olan yeni yazarkasalara kademeli geçiş söz konusu olacak. Küçük esnaf için yürürlük tarihi 1 Ocak 2017 olarak belirlendi. Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre, yeni yazarkasaları kullanma zorunluluğu 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak yeniden düzenlendi. 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı, 1 milyon lirayı aşan mükellefler için 1 Nisan 2016’dan, 1 milyon liradan 500 bin liraya kadar olan mükellefler için 1 Temmuz 2016’dan, 500 bin lira ile 150 bin lira arasında olan mükellefler için 1 Ekim 2016’dan, 150 bin liradan az olan mükellefler için de 1 Ocak 2017’den itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayacak. Dileyen mükellefler, daha önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış cihazları kullanabilecek.

“Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi, bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın 1 Ocak 2017 olarak belirlendi. Bu yıl içinde işe başlayan ya da başlayacak mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti 1 Ocak 2017’den itibaren başlayacak. 1 Ocak 2016’dan sonra işe başlayacak mükelleflerin söz konusu cihazları kullanma mecburiyeti, işe başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde geçerli olacak. Düzenleme taslak olduğu için Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yazarkasada-erteleme-40030622

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.