NACİ AKIN YAZDI

DİN, VATAN, BAYRAK, KUTSAL DEĞERLER SİYASETE MALZEME OLAMAZ

 

Siyasette Süleyman Demirel’in ekolünde yetiştik, onun düsturlarıyla kendimizi

geliştirdik. Ne diyordu üstüne basa, basa: “Camiye, okula, kışlaya siyaset sokmadık,

sokturmayız.” Bir de Mustafa Kemal’in genç bir Osmanlı subayı olarak İttihat ve Terakkinin

kurulduğu ilk yıllarda Selanik’te toplanan kurultayındaki sözleri siyaset anlayışımızda

belirleyici olmuştur. Mustafa Kemal konuşmasında özetle, askerin siyasete girmesinin vatan

savunmasını zaafa uğratacağından söz ediyor, askerlerin cemiyete üye olmalarının

engellenmesi yönünde tüzüğe hüküm konulmasını istiyordu. Siyasetle meşgul olmak

isteyenlerin ise üniformalarını çıkarmalarını istiyordu, nitekim Gazi Cumhuriyeti kurduktan

sonra bu arzusunu gerçekleştirmiş muvazzaf paşaları meclise sokmamıştır. Oysa İttihatçılar

Mustafa Kemal’in bu sözlerini dikkate almamışlar ve Osmanlı’nın çöküşü de böyle

başlamıştır. Mustafa Kemal de bu sebeple İttihat ve Terakki Cemiyeti ile yollarını ayırmış,

Milli Mücadelenin lider kadrolarına da İttihatçı geleneği devam ettirenleri almamıştır.

 

 

Milletin ortak değerlerini, siyasi istismar vesilesi yapmak, din, inanç, vatan, bayrak,

etnik aidiyet gibi değerleri siyasete malzeme yapmak, milli ordumuzu siyasete bulaştırmaya

kalkışmak, hatta Atatürk’ü kullanmak, demokrasiye, siyasete, milli ve manevi değerlerimize

vurulan en büyük darbedir. Bediüzzaman Said Nursi, “dini siyasete alet etmek İslam’a karşı

yapılan en büyük kötülüktür” demişti. Onun haleflerinden Zübeyir Gündüzalp ise üstadın bu

fikirlerinden hareketle “neden Erbakan’ı desteklemiyorsunuz?” sorusuna karşılık olarak

yayınladığı mektupta, “ Biz ahrarız (hürriyetçi) şeyhülislam seçmiyoruz ki dindarlığına

takvasına bakalım, biz devleti yönetecek olanları seçiyoruz, kim özgürlüklere, demokrasiye

daha fazla sadıksa, ondan yanayız. Siyasetin doğası gereği bir siyasetçi tam dindar olamaz,

tam dindarsa da siyasetçi olamaz” diyerek ölçüyü koyuyordu.

 

 

Din ve dindarlık, kimsenin tekelinde olamayacağı gibi vatan sevgisi, bayrak sevgisi,

Cumhuriyet değerleri, Atatürk’e bağlılık da kimsenin tekelinde olamaz. Kimse bunlar

üzerinden siyaset yapmaya kalkışmasın, istismara yeltenmesin, milletin ortak değerlerini

kendi siyasi amaçlarına alet etmesin. Ülkeyi bu değerler üzerinden, bölmeye

kutuplaştırmaya, kamplara ayırmaya kalkışmasın. Türkiye ülkesi ve milleti ile bir bütündür,

bir taraftan din istismarcılığı, diğer taraftan Kemalizm istismarcılığı, etnik milliyetçilik bu

ülkeyi bölmeye muktedir olamayacaktır, zira bu ülkenin temelleri sağlam atılmıştır, harcında

birlik, beraberlik, hoşgörü, sevgi, barış ve kardeşlik vardır.

 

 

Durup dururken bu meseleye niye parmak bastım, sorusu akıllara gelebilir. Geçtiğimiz

hafta bir siyasi partimiz adını “Vatan” partisi olarak değiştirdi. Değiştirdi de ideolojisi de mi

değişti? Bugüne kadarki söylemi, eylemi, icraatı, yaptıkları unutulacak mı? Aralarında

dostlarımız da vardır, herkesin inancına, fikrine, ideolojisine saygımız vardır, demokratik

ilkeler içinde kaldıklarında varlıklarını da demokrasimizin icabı, siyaset yelpazesinin zenginliği

olarak sayarız. Ancak, herkesin sahiplenmesi gereken “Vatan”, “Bayrak”, “Atatürk” gibi

kavramların arkasına sığınıp istismara yeltenirlerse orada her şeyden önce vatandaş olarak

dur demek hakkımız vardır, çünkü bu milletin kandırılmasına asla gönlümüz razı olamaz.

 

 

Kemalizm, bir ideoloji midir, bir siyaset anlayışı mıdır? Bana göre değildir. Kemalizm

İngiliz işgal kuvvetlerinin Anadolu’daki Kuvayı Milliye hareketine verdiği isimdir. İngilizler,

İstanbul’dan gizlice kaçarak Anadolu’ya geçen ve Mustafa Kemal’e iltihak eden askerlere,

siyasetçilere, gazetecilere ve aydınlara Kemalist adını vermişlerdi. Buna göre; Mehmet Akif

de, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Halide Edip, İttihatçı gömleğini çıkarıp Kuvayı Milliye

gömleği giyen Mahmut Celal(Bayar) de hepsi Kemalist’tir. Hatta Anadolu eşrafı, sarıklı

hocalar, şeyhler, dedeler, beyler, mirler, ağalar hepsi de Kemalist’tir. Kısacası Milli

Mücadeleye katkı veren herkes Kemalist olarak adlandırılmıştır. Bu kişilerden hangisi

sonradan icat edilmeye kalkışılan Kemalizm ile bağdaşıyor? Hiçbiri…

 

 

Mustafa Kemal hiçbir zaman Sosyalizm, Komünizm, Faşizm, Kapitalizm gibi (izm) lere

taraftar olmamış, kendi adının arkasına da izm eklenerek bir ideoloji icat edilmesini

istememiştir. Onun tek arzusu egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olması ve kurduğu

Cumhuriyetin demokrasi ile taçlanmasıydı. Sağlığında bunu sağlamak için çok gayret etmişse

de muvaffak olamamıştır. Ancak izinden gidenler 14 Mayıs 1950’de bunu

gerçekleştirebilmişlerdir.

 

 

Bugün ise, Atatürk’ün 100 yıldan fazla zaman önce yollarını ayırdığı, sözde Atatürkçü

İttihatçılar onu kendilerine kalkan yaparak, merkez sağ ve soldan insanları da kadrolarına

kattıkları iddiasıyla yeni bir istismar kapısı açmaktadırlar. Halbuki merkez sağ da merkez sol

da Türkiye için vazgeçilemez unsurlardır ve 1950’den bu yana kendiliğinden oluşan denge

darbelere rağmen Türkiye’yi ayakta tutmuş, itibar sağlamış ve yüceltmiştir.

 

 

Merkez sağ ve sol birbirine alternatif değil, birbirini tamamlayan denge unsurlarıdır.

Sağ-sol dengesi, muhafazakar değerlerin Vahabi, Selefi gibi İslamiyet’le ilgisi olmayan

akımların kontrolüne girmesinin önündeki engeldir. Bu denge milli kavramların batı

emperyalizmi tarafından kontrol edilmesinin önündeki engeldir. Türkiye Cumhuriyeti

Devleti’nin etnik ayrışmanın önündeki en büyük engel de gene merkez sağ ve solun

dengesidir. 12 Eylül darbesi bu dengeyi temelden sarsmış 28 Şubat süreci de merkez sağın

eritilmesini sağlamıştır. Türkiye’nin bugün ihtiyacı sağdan soldan kadrolarla temelsiz ve

devşirme bir kadro oluşturmak değil, merkez sağ ve merkez sol dengesini yeniden tesis

etmektir. Mutlu yarınlar Türkiye’m.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.