LEADER YAKLAŞIMINDA ATA SPORUMUZ CİRİT VE YELİMERE KANYONUNDA İNCELEMELERDE BULUNULDU

Ekran Resmi 2015-10-23 15.17.45

Kaymakamımız Murat Aydın, Manisa’da IPARD programı kapsamında Yerel Kalkınma Stratejilerinin Desteklenmesi- LEADER Tedbiri Konulu yapılan toplantının ardından ilçemizde “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Desteklenmesi- LEADER Tedbiri Bilgilendirme ve Değerlendirmesi için ilçemize gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı LEADER Yerel Kalkınma Rehberi Dr. Seher Erkal ilçemizde Ata sporumuz Cirit hakkında bilgilendirilerek ve İlçemiz Terziler mahallesinde tanıtılmayı bekleyen Yelimere Kanyonunda incelemelerde bulunuldu.

Kaymakamımız Murat Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Raşit Yıldırım ile birlikte LEADER Yerel Kalkınma Rehberi Dr. Seher Erkal’a İncelemeleri kapsamında eşlik etti.

LEADER YAKLAŞIMI NEDİR?

LEADER yaklaşımı, kırsal kalkınmanın yerelde yaşayan kırsal topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi için oluşturulmuş bir yöntemi ifade etmektedir. LEADER yaklaşımı; yerel düzeyde hem kalkınma stratejilerinin hazırlanmasına hem de stratejilerin uygulanmasına finansal destek sağlamaktadır.
IPARD Programı kapsamında LEADER yaklaşımının amacı nedir?
Tarım, turizm, hizmet sektörü, kültürel miras ve sosyal konular gibi kırsal yaşamın bütün bileşenlerini birbirine bağlayarak yerel ekonomiyi geliştirmek ve iş imkanlarını artırmak, Kırsal alanda yaşayan insanların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, bu alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmak, Kullanılmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanarak yeni gelir kaynakları yaratmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek, Kırsal alanda yaşayan insanların yerel kalkınma süreçlerine katılmalarını desteklemek.

Yerel Eylem Grubu nedir?
Yerel Eylem Grubu (YEG), Yerel Kalkınma Stratejisinin (YKS) hazırlanması için bir araya gelen ve kırsal alanda yaşayan paydaşlardan oluşan bir gruptur.

Bir YEG; Ekonomik ve sosyal ortaklar, Çiftçiler, Kırsal alanda yaşayan kadınlar ve kadın dernekleri, Gençler ve gençlik dernekleri, Sivil toplum kuruluşları, yerel kültürel ve çevresel dernekler gibi temsilcileri içerir. Bir kamu-özel sektör ortaklığı olan ve Dernekler Kanununa göre resmi olarak tescil edilen YEG- hazırladığı yerel kalkınma stratejisi doğrultusunda tüm kalkınma sürecini yönetir.

Yerel Kalkınma Stratejisi Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS), YEG tarafından hazırlanır ve grubun ilerdeki yıllarda nasıl çalışacağını ortaya koyar. YKS, YEG’in kendi bölgesindeki sorunları analiz etme ve çözümlerini belirlemede önemli bir belgedir ve katılımcı bir anlayışla oluşturulmalıdır. Strateji, Türkiye için IPARD Programı’nın gereklerini ve hedeflerini göz önüne almalıdır. YEG üyeleri stratejinin oluşturulması çalışmalarına, bilgilendirme toplantıları ve seminerler vasıtasıyla yöre halkının katılımını sağlar.

27.09.2016 Tarihinde Manisa’da yapılan Bu toplantı iki ilçe için büyük önem arz etmektedir. Eğer ilçemiz Selendi verilecek katılma isteği mektuplarına göre seçilirse ilçemizde çalıştay yapılarak paydaşlar bilgilendirilerek görüşleri alınacaktır. Konu ile ilgili bir dernek kurulması ve özellikle derneğin 16 kişilik kurucular kurulunda 1/3 kamu kurum kuruluşlarından,1/3 sivil toplum kuruluşlarından, 1/3 genç ve bayanlar ve üreticilerden oluşan bir dernek oluşumu gerekiyor. Dernek üyelerinin çoğaltılması önemlidir.

14519883_10202221521175757_2905374339705598082_n 14449028_10202221521215758_8884633447271567780_n 14502910_10202221521135756_6035208284485026650_n 14470553_10202221521535766_4897726089690669647_n 14470471_10202221521735771_7654504269308150616_n 14457427_10202221521695770_3900659289863720689_n 14485049_10202221522295785_8480226754812792617_n 14523220_10202221522455789_6006451707925096886_n 14523273_10202221522855799_8619016948827006102_n 14519724_10202221523135806_4253378148299613347_n 14522741_10202221523295810_6005495520368038237_n 14462724_10202221523495815_432817433112687063_n 14470550_10202221523895825_1492040964703025393_n 14502842_10202221524175832_8223449195727519928_n 14494726_10202221524575842_5922625300092093044_n 14433034_10202221524975852_4129536321117280838_n 14495339_10202221525255859_4159094083651414195_n 14433086_10202221525735871_6791296383660283565_n 14463153_10202221526015878_3009136217023092699_n 14522901_10202221526775897_2320843210524240361_n 14494830_10202221527055904_7228002784436043176_n 14484816_10202221527495915_8371887193251735419_n 14446192_10202221527815923_2646212698190192369_n 14445946_10202221527975927_6379571071531134384_n 14446192_10202221528095930_9030603667933546087_n 14469626_10202221528295935_5592444485609247471_n

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.