LEADER YAKLAŞIMI PROJESİ BİLGİLENDİRME VE AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

Ekran Resmi 2015-10-23 15.18.08AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, IPARD II Programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen “LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi” bilgilendirme ve açılış toplantısı yapıldı. Selendi İlçemizi Toplantıda İlçemiz Kaymakamı Murat Aydın temsil etti. Giritligil Hotel’de gerçekleştirilen proje bilgilendirme ve açılış toplantısına, Selendi, Sarıgöl, Köprübaşı, Gölmarmara, Ahmetli ve Gördes İlçe Kaymakamları katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı LEADER Yerel Kalkınma Rehberi Dr. Seher Erkal’ın sunumunu yaptığı toplantıda. “LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi için Türkiye’de 10 il pilot il seçildi. Pilot illerden bir tanesi de Manisa ilimiz. Avrupa Birliği’nce bazı projeler destekleniyor. DOKA aracılığı ile de bazı projeler destekleniyor. Çeşitli projeleri destekleyen, hibe desteği veren tarımsal kalkınma ajansları var, TKDK, KOSGEB gibi. Bu ajanslar bazen %100 hibe, bazen de %50 hibe gibi oransal anlamda değişen bazı destekler sağlıyor. Herkes bulunduğu konuma ve bünyesine göre projeyi geliştirip bu kuruluşlara verdiği zaman büyük oradan destek alabilir. Kabul edilebilir, ayakları yere basan, rantabl, fizibıl proje üretmemiz gerekiyor” dedi. Erkal, LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi’nin, Manisa Valiliğinin liderliğinde Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ve TKDK İl Koordinatörlüğünün destekleri ile ilk etapta seçilen Amasya, Çanakkale, Kastamonu, Denizli, Erzurum, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Ordu, Samsun olmak üzere 10 IPARD illinde uygulanacağını söyledi. Manisa da projenin uygulanmasına start verildiğini ve faaliyetlere başlanacağını belirten Erkal %100’ü hibe olan bu projenin 10 il için ayrılan bütçesinin 26,7 Milyon AVRO olduğunu kaydetti. Erkal, 30 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan LEADER yaklaşımının, sorunların masa başında tespit ve çözümünden ziyade, yerel aktörlerin kalkınma sürecine dâhil olmasını sağlayarak ve aşağıdan yukarıya doğru oluşturulacak Yerel Kalkınma Stratejilerinin yukarıdan aşağıya doğru desteklemesi ile kırsal alanın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağını ifade etti. Projenin amacıyla ilgili de bilgiler veren Erkal, “Projenin amacı; Kırsal toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmak; Yerelde henüz kullanılmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanılarak yeni gelir kaynakları yaratmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek; Kırsalda yaşayanların yerel kalkınma süreçlerine gerçek anlamda katılmalarını desteklemek ve Kırsal toplulukların daha büyük topluluklarla entegrasyonunu kolaylaştırmaktır” dedi. Proje kapsamında yapılacak çalışmalara de değinen Erkal, şunları kaydetti: “Projede belirtilen amaçlara ulaşmak için Manisa ilinde objektif kriterlere göre belirlenecek 2 adet Yerel Eylem Grubu (YEG) oluşturulacaktır. Yerel Kalkınma Stratejisinin hazırlanması için bir araya gelen ve kırsal alanda yaşayan paydaşlardan oluşan dernek statüsünde kurulacak bu 2 grubun her biri kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya geldiği, iyi dengelenmiş ve alanda farklı sosyo-ekonomik sektörlerden (Tarım, Gıda, Hayvancılık, Çevre, Kimya, İnşaat, Turizm ve Enerji) oluşan mevcut yerel çıkar gruplarının temsilcilerinden ve halktan oluşacaktır. Bu amaçla Manisa Valiliğinde, bu 2 Yerel Eylem Grubunun belirlenmesi için projeyi tanıtan ve ilçelerimizin projeye nasıl katılabileceği ve nasıl yararlanabileceği konusunda bakanlık tarafından görevlendirilmiş uzmanlar tarafından bir sunum gerçekleştirilecektir. İlimizin kalkınma sürecine önemli katkıları olacak bu projenin tanıtımında ve kurulacak YEG alanlarının tespitinde tüm paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınacaktır dedi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.